119

Lektion : Vatten

Författare: Maria Ekstam
Datum: 2 februari 2007
Ämnen: Ma/No/Teknik, Kemi, NO, SV/SO, Svenska, Övrigt, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbetsblad om vatten, som elever har arbetat med efter genomgång i helklass. Både faktafrågor och andra som de får fundera över. Tanken är att arbeta vidare med vissa delar senare, experimentera och undersöka vidare hur det egentligen är.

OBS: Endast de två första sidorna är till eleverna! (resten är min egna kladd, som jag ej fick bort efter att jag skickat in!)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.