6

Lektion : Verbschema

Författare: Mee Lithén
Datum: 19 december 2006
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Detta är ett tydligt verbschema för att eleverna skall få struktur på verbformerna    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.