57

Lektion : Mera om dubbelt och hälften

Författare: Gunnar Torell
Datum: 4 december 2006
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec., Särskola
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Fler övningar med dubbelt och hälften i varierad svårighetsgrad. Logiskt tänkande.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.