26

Lektion : Naturtillgångar, råvaror och produkter i Sverige

Författare: Jenny Paju
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 3–4
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ett arbetsblad om våra naturtillgångar, råvaror och produkter. Många elever har svårt att förstå skillnaden mellan naturtillgång och råvara. Denna uppgift kom till för att de skulle få rita detta i en kedja. Vad kom först och vad blir det sen av den naturtillgången. En bra naturtillgång att börja med är skog, det är lätt att konkratisera som råvara och produkt. Export och export finns också med för att de skulle få förståelse för att vi inte kan ordna fram allt vi behöver i vårt lilla land, vi måste ha hjälp av andra.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.