35

Lektion : Yes, no, maybe

Författare: Carina Rubensson
Datum: 31 oktober 2006
Ämnen: Språk, Engelska, Övrigt, SANT, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 1–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Lägg ut lappar med yes, no, maybe i klassrummet. Instruera eleverna att ta ställning genom att ställa sig vid den lapp de tycker stämmer bäst. Låt eleverna som står vid samma lapp diskutera på engelska varför de ställde sig där. Fråga någon öppet i klassen och be honom/henne motivera.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.