13

Lektion : Ohms och Kirchoffs lagar med Qucs

Författare: Stefan Ekman
Datum: 20 oktober 2006
Ämnen: NV/MA, Fysik, Prog Spec, El
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Laborationer

Beskrivning

Det fria elsimulationsprogrammet Qucs används för att simulera kretsar och vi verifierar att Ohms och Kirchoffs lagar fungerar i programmet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.