154

Lektion : På minuten

Författare: Wictoria Lundmark
Datum: 16 oktober 2006
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Drama
År: Grundskola år 1–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Muntlig improvisationsövning som passar när man jobbar med drama och rollspel. Eleverna sitter i grupper. Var och en väljer en siffra från listan. Den rubrik de då får ska de prata om i en minut.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.