50

Lektion : Kartboksuppgifter

Författare: Lektion.se
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbetsuppgifter till kartbok. Just dessa är anpassade till Almqvist & Wiksells: Min första kartbok. Kanske går de att modifiera så att de passar en annan kartbok.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.