97

Lektion : Lag och rätt - ordkunskap

Författare: Mikael Sjöström
Datum: 20 september 2006
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SO, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleven tränar på att förstå viktiga begrepp inom lag och rätt genom att koppla ihop ord med rätt textstycke.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.