148

Lektion : Bokpratskort

Författare: Elisabet Petterson
Datum: 19 september 2006
Ämnen: SV/SO, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år 1–9
Lektionstyp: Tips

Beskrivning

Många undersökningar visar att våra barn har bristande förmåga att förstå vad de läser. De kan oftast besvara direkta frågor på texten men klarar inte alltid att läsa mellan raderna och dra egna slutsatser. Dessa kort kan kanske vara till lite hjälp.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.