16

Lektion : Cartes de surprise

Författare: Malin Nyström
Datum: 17 september 2006
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 1–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En 5min aktivitet om eleverna är trötta.
Eleven drar ett kort och gör det som står på kortet. De andra eleverna säger på franska vad hon gjort.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.