66

Lektion : ANT

Författare: Cecilia Callegari
Datum: 27 augusti 2006
Ämnen: Ma/No/Teknik, NO, Övrigt, SANT, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 5–9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Fem olika händelser som berör tobak, alkohol och narkotika. Eleverna blev indelade i fem grupper och fick därefter jobba med detta. Dels genom kunskapsinhämtning kring det tilldelade området men framför allt med att dramatisera för sina klasskamrater med efterföljande diskussioner.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.