1041

Lektion : Bild - Rangoli, indiska mönster

Författare: Henry Ståhle
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Skapa symmetriska rangolimönster med hjälp av förlaga    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.