13

Lektion : Vaderfenomenfragor

Författare: Margaretha Jonsson
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Instuderingsfrågor

Beskrivning

Består av två sidor med frågor, den första för starka elever, den andra för
mindre starka elever. Frågorna är egentligen anpassade för boken
*Georafica*, en bok som tar upp världens geografi och lite om geologi.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.