196

Lektion : Experiment med vatten.

Författare: Thobias Eriksson
Datum: 1 juni 2006
Ämnen: Ma/No/Teknik, Fysik, Kemi, NO
År: Grundskola år 2–4
Lektionstyp: Laborationer

Beskrivning

Experimentera med vatten. Undersök fast form, vätskeform och gasform.

Eleverna börjar med isbitar som undersöka och beskrivs. Sedan smälts de mha av kokplatta till vatten för att sedan kokas till ånga. Hela tidne följer eleverna förloppet och skriver sina iaktagelser.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.