20

Lektion : Oregelbundna engelska verb/10

Författare: Eva Egertz Franzén
Datum: 12 maj 2006
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Kunskapstest

Beskrivning

Träna tema på oregelbundna engelska verb och bilda tempus (presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt samt passiv)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.