3

Lektion : Pecha Kucha 20 bilder - 20 sekunder

Författare: Omar El Turk
Datum: 26 november
Senast uppdaterad: 24 november
Ämnen: Ma/No/Teknik, NO, SV/SO, SO, Svenska, Språk, Engelska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Redovisning

Beskrivning

Pecha Kucha är en japansk presentationsformat som innehåller 20 bilder som visas i 20 sekunder vardera. Det japanska uttrycket är onomatopoetiskt och betyder ungefär 'snick-snack'. Här har eleverna möjlighet att arbeta enskilt, i par och i grupp. Eleverna väljer ett ämne att berätta om och gör en powerpointpresentation där de lägger in 20 passande bilder till det ämne de ska tala om. Eleverna blir ombedda att ta hänsyn till presentationens början och slut där de ska presentera sig själva och ämnet i början samt sammanfatta det de talat om i slutet av presentationen. Pecha Kucha kan användas i samtliga ämnen då läraren, om den vill, kan begränsa val av ämne för eleverna. Bifogat finns en powerpointpresentation för läraren som kan användas för en grundlig genomgång av Pecha Kucha. Det finns ytterligare en powerpointpresentation bifogat för eleverna. Den innehåller 20 tomma bilder och där övergången av bilderna redan är förinställd, så den byter av sig själv var 20 sekund. Det ända eleverna behöver göra är att klistra in passande bilder. Jag har även länkat till en Pecha Kucha presentation som eleverna kan se för att få lite inspiration och för att konkretisera för de hur det kan gå till.

Se presentationen här:

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.