3

Lektion : Magnetisn på Nobeldagen

Författare: Anna Bygren
Datum: 18 november
Ämnen: Fysik, NO
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna får ställa en hypotes till vad som är magnetiskt och inte. Eleven får sedan en magnet och uppgiften att kolla om deras hypotes stämmer eller ej.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.