1

Lektion : Sing a song och lär dig presens av verbet "be"

Författare: Örjan Hansson
Datum: 16 november
Senast uppdaterad: 20 november
Ämnen: Språk, Engelska, PRA/EST, Musik
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

En enkel sång på en välkänd melodi som hjälper eleverna att lära sig de olika formerna av presens av verbet "be". Sjung sången flera gånger vid flera tillfällen och skriv också upp den som lucktext på tavlan (I ___ hungry, you ___ hungry osv.) Bifogas i mp3-format.

I am, you are, he is (Melody: My darling Clementine)

I am hungry.

You are hungry.

We are hungry all the time.

He is hungry.

They are hungry.

Can we eat now, can we eat?

Two more verses: 2. thirsty – drink 3. tired – sleep

Klicka på "Visa" uppe till höger för att se sången i Karaoke-format på YouTube.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.