2

Lektion : Prepositioner som styr ackusativ eller dativ

Författare: Christina Wikström
Datum: 12 november
Ämnen: Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Powerpointpresentation av växelprepositioner som styr ackusativ eller dativ    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.