3

Lektion : Läs och färglägg- Kom på texten själv

Författare: Anna Bygren
Datum: 10 november
Ämnen: Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Bilder du som lärare kan skriva en text till innan eleverna ska följa dina instruktioner och färglägga. En annan variant är att eleverna själva får skriva instruktioner till något annan och sedan byta papper med varandra.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.