2

Lektion : Sagopåsen med de 5 föremålen.

Författare: Anna Bygren
Datum: 13 oktober
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Läxa

Beskrivning

Eleverna kommer under läsåret att ha en läxa utöver den vanliga läxan.

Innan denna saga sänds hem har vi i skolan arbetat med att berätta sagor med hjälp av leksaker.

Vi har i mindre grupper/ halvklass tagit fram en väska/ påsa med leksaker.

En person (i början gör läraren detta) börjar med att plocka upp några leksaker och berätta en börjar på en historia. Sakta men säkert har sedan eleverna fått fortsätta på sagan som berättats. Ibland har de tagit upp fler saker / karaktärer till sagan men det är inte alltid det behövs.

Detta ger mycket träning till att lyssna på andra för att kunna fortsätta på sagan och ta till sig andras tankar.  

Läxan går ut på att eleven hemma ska få en chans att träna på hur en berättelse / saga är uppbyggd.  Det vill säga med:

  1. en huvudperson
  2. miljö där sagan utspelar sig
  3. flera karaktärer i sagan (som ev. hjälper huvudpersonen) 
  4. något som händer/ ett problem (som huvudpersonen försöker lösa)
  5. ett avslut på sagan
  6. en röd tråd genom hela sagan.

 

Eleven som får uppgiften under veckan får en påse att ta hem på måndagen med denna skylt fäst på påsen som ett stöd till vårdnadshavarna.

Hemma får eleven lägga ner 5 föremål i påsen. 

Med föremålens hjälp får eleven bygga upp en saga.

 

Under veckan får eleven träna på att komma på en saga och berätta sagan för  vårdnadshavarna.

På fredagen tar eleven med sig påsen och berättar sagan för klassen. Om eleven tycker att det är jobbigt att berätta för en större grupp kan den få berätta för en mindre grupp.

Behöver eleverna ha hjälp med att låna leksaker eller vill ha hjälp att komma på en saga kan densjälvklart få stöd av läraren

 

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.