5

Lektion : Uttal sje-ljud och tje-ljud med bildstöd och QR

Författare: Valentina Cedernil
Datum: 12 oktober
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska, Spec. Ped
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: uttalsövningar med QR och bildstöd

Beskrivning

Här är en lista på ord med sje-ljud och tje-ljud på svenska.

Man kan prata både om ljuden men även om de olika stavningarna.

Då de är illustrerade med bildstöd kan det hjälpa att märka skillnaden mellan ljuden som annars kan vara lite svåra just för SFI-elever.

Jag har gjort QR-koder av filmer jag lånat från www.uttal.se för de är så välgjorda och tydliga.

Hoppas att övningen kommer till nytta!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.