8

Lektion : Fredrik är sjuk

Författare: Åsa Häll
Datum: 9 oktober
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Tema hälsa, läsförståelse, Ordkunskap

Beskrivning

Inspirerad av Cathrine Ottosons "Karin är sjuk".

Text med tillhörande uppgifter lämplig för SFI B.

Powerpointen finns inläst på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OGYalbzB2lc    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.