11

Lektion : Löst sammansatta verb

Författare: Katarina Fehlhaber
Datum: 5 maj 2006
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Löst sammansatta verb
Översätt till tyska i olika tempus    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.