Lektion : Quizza med Naturhistoriska

Sponsor: Naturhistoriska riksmuseet
Datum: 25 september
Ämnen: Biologi, Kemi, NO
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Självrättade quiz med återkoppling

Beskrivning

Med Naturhistoriska riksmuseets quiz får du både ett roligt tidsfördriv och ett lärmoment. Direkt efter att eleven har svarat på en fråga, och har tanken nära till hands, får hen veta det rätta svaret och dessutom lite fakta kopplat till svaret. Efter sista frågan ser eleven sitt resultat direkt. 

Använd quiz som introduktion till ett arbetsområde, som avstämning under arbetets gång eller som repetition efteråt. Eller bara som ett lärorikt tidsfördriv. Alla quiz görs på museets hemsida via en enkel länk. Ingen nedladdning eller inloggning behövs. Inga uppgifter samlas in, helt GDPR-säkert. Här nedanför ser du vilka quiz som finns bland museets klassrumsmaterial.

Välj mellan de här quizen.

Beteendeekologiwww.nrm.se/beteendeekologi
Hur gör djur och varför? I det här quizet får eleverna fundera över varför djuren i den svenska naturen beter sig som de gör i elva frågor. I återkopplingen efter varje fråga ges en förklaring till det rätta svaret, ibland även med kopplingar till andra djur.

Grundämnena på jordenwww.nrm.se/ps-quiz
Här får eleverna fundera över vilka grundämnen som är vanligast på jorden och var de återfinns. Quizet är framtaget av forskare i geologi. Efter varje fråga ges utförlig återkoppling.

Människans utvecklingwww.nrm.se/manniskans-utveckling
Här möter eleverna Lucy, Homo ergaster och andra förhistoriska människoarter. De får även lite inblick i forskningen som görs på området. Efter var och en av de tio frågorna ges återkoppling i form av förklaring av det rätta svaret och ofta ytterligare resonemang.


Nedladdningsbara dokument
Beteendeekologi – QR-kod och länk
Grundämnena på jorden – QR-kod och länk
Människans utveckling – QR-kod och länk

 

lektion.se Quizza med Naturhistoriska lektionsbild    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.