3

Lektion : Positionssystem 2

Författare: Ellika Malmgård
Datum: 17 september
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec.
År: Grundskola år 3–7
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En enskild eller paruppgift.

Du ska lista ut vilket tal det blir, genom olika (ganska enkla) uträkningar.

Begrepp som bör gås igenom innan:

siffersumma

differens

produkt

kvot    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.