Lektion : Kretsloppet

Sponsor: Bonden i skolan
Datum: 7 september
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Frågor, fördjupning

Beskrivning

I den här lektionen får eleverna lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Med hjälp av en serie illustrationer av kretsloppet får eleverna beskriva hur de olika delarna hänger ihop och är beroende av varandra. 

Här finns materialet

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.