4

Lektion : Arbeta med liknelser

Författare: Martina Folkar Flodihn
Datum: 3 september
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: kooperativt lärande

Beskrivning

 1. Klipp isär rutnätet. (Förstora till A3 om du vill!)

 2. Använd lika många liknelseparlappar som det finns elever. Vid udda antal kan man låta två elever samsas om en lapp.

 3. Ha kvar ett oklippt dokument att läsa ifrån senare.

 4. Blanda de lappar du ska använda, så att de inte ligger i ordning.

 5. Dela ut varsin lapp till eleverna. 

 6. Låt eleverna gå runt och jämföra lappar. Då de möts läser de sina lappar för varandra. Bilda par! Bildar de en liknelse tillsammans sätter de sig ner tillsammans på golvet eller står bara axel mot axel, tills alla hittat rätt kompis. De kan resonera kring vad liknelsen innebär medan de väntar.

 7. När alla hittat någon, läser den vuxna från det oklippta dokumentet. Vem har bildat liknelsen: ex.  Klok som en uggla? De som bildat paret räcker upp handen och berättar vad de kommit fram till. 

 8. Skulle inte någon ha bildat denna liknelse, fortsätter den vuxne att läsa nästa liknelse. Tala om för paret att de får en ny chans att hitta rätt om en stund. De par som ej fått rätt får i slutat av övningen gå runt en gång till och leta upp den korrekta liknelsen. 

 9. När de hittat ny parkompis, får paret läsa upp sina lappar högt. Den vuxne leder dem till rätt par om så behövs. Prata om innebörden.

 10. Samla ihop alla lappar! (TIPS! Laminera för att återvända!)

   

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.