Lektion : ZombieLars Lärarhandledning

Sponsor: Rabén & Sjögren
Datum: 19 augusti
Ämnen: SV/SO, SO, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Värdegrundsarbete, läsförståelse, ordförståelse

Beskrivning

 

 

Böckerna om ZombieLars baseras på den norska tv-serien som gjort stor succé på SVT. Bokens serieformat passar extra bra för att locka till läsning och ZombieLars har en tydlig tematik att arbeta med i värdegrundsarbete: identitet, mobbing, utanförskap, rädsla för det okända. Den här handledningen innehåller övningar som ska hjälpa dig att få dina elever att utveckla sin läsförståelse, och därmed sin läslust, genom att arbeta med ordförståelse, träna på att använda läsförståelsestrategier och att göra textkopplingar. Här finns även bildrelaterade arbetsuppgifter, samt konkreta övningar och diskussionsfrågor som knyter an till elevernas vardag med utgångspunkt i berättelsens tematik.

 

 

     

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.