12

Lektion : Bingo - tell someone what to do

Författare: Sandra Mårtensson
Datum: 10 juni
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Eleverna får möjlighet att träna på att både ge och ta emot instruktioner (läsa+tala och lyssna). 

Varje elev får en Bingo-bricka och en penna. Därefter ska de mingla runt i klassrummet och ge varandra uppmaningar. När klasskamraten genomfört uppmaningen får dennes namn skrivas in i rutan. För att få bingo måste varje ruta ha ett namn. Målet är att samla så många olika namn som möjligt, dvs. prata med så många som möjligt. När en elev fått bingo ska denne fortsätta gå omkring i klassrummet, eftersom den fortfarande kan få uppmaningar av klasskamrater. Alla i klassen behövs tills varje elev har fått bingo.

Kan kompletteras med bilder som stöd.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.