3

Lektion : Introduktion till geometri

Författare: Sofia Sotiriadou
Datum: 7 juni
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Lågstadiet

Beskrivning

Geometri är ett av de övergripande områdena i matematiken och behandlar rummets natur, form och storlek samt egenskaper hos geometriska figurer och kroppar. Den mer formella geometrin handlar inledningsvis om att känna igen och klassificera olika geometriska figurer och kroppar och att känna till viktiga egenskaper hos dessa.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.