4

Lektion : 7 ways to escape North Korea

Författare: Mattias Brunzell
Datum: 27 maj
Senast uppdaterad: 20 oktober
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SO, Språk, Engelska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna ser på en youtube-film med temat om olika metoder att fly från Nordkorea. De ska svara på frågor på ett papper angående vad som sägs i filmen. Detta är en relativt avancerad film och frågorna på papperet kräver att eleven har en relativt hög förmåga i engelska.

https://www.youtube.com/watch?v=6A0ZOkMDLw0&t=133s    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.