5

Lektion : Board Race

Författare: Anna Köhler (fd Ljungquist)
Datum: 25 maj
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 5–9
Lektionstyp: Tävling

Beskrivning

Gör så här:

 Innan lektionen: Dela tavlan i två delar (två lag). Rita upp fyra kolumner på varje del (och så många rader som du får plats med). Fyll i ett oregelbundet verb på varje rad (men i olika kolumner: dvs en rad har det svenska ordet, en rad har presensformen, en preteritumformen och en perfektformen - varva olika) (bra om du kan dra ner någon projektorskärm eller liknande så att de inte ser tavlan innan ni börjar tävla (så att de inte börjar tänka så fort de kommer in i klassrummet). Det allra bästa är ju om du kan projicera en digital lista via en projektor (så behöver du inte skriva upp allt på tavlan innan…

Dela sedan upp klassen i två lag som får varsin whiteboardpenna. I tur och ordning springer de fram och fyller i något de kan, springer tillbaka med pennan till nästa i laget. Det laget som först har fyllt i sina kolumner har vunnit.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.