2

Lektion : Rätt tidningstext på rätt plats

Författare: Josefin Plantin
Datum: 18 maj
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Gå igenom de olika tidningstexttyperna krönika, debattartikel, insändare och reportage. Eleverna kan få ha underlaget för genomgången när de sedan gör uppgiften i par eller mindre grupper. Skriv ut och klipp ut tidningstexterna så att varje grupp har en av varje text. Skriv sedan upp de olika texttyperna på tavlan och låt eleverna med t ex häftmassa sätta upp rätt texttyp på rätt plats. De vet inte förrän efteråt att de haft samma textexempel. När alla är klara kan några som känner sig säkra på de olika texterna titta igenom så att det blir rätt. Så gjorde jag i alla fall, var en lyckad lektion och eleverna tyckte att det var roligt!

 

Facit

Krönika

Krönika

Debattartikel

Debattartikel

Insändare

Insändare

Reportage

Reportage    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.