2

Lektion : Samtalsstationer

Författare: Therése Stigmarker
Datum: 18 maj
Ämnen: Språk, Spanska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Muntlig övning. Samtal i par om olika ämnen. Rotation i sju olika stationer i klassrummet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.