1

Lektion : Matematiska begrepp, tid, klockan, mäta i tid, analog, digital

Författare: Annika Thorsén
Datum: 8 maj
Ämnen: SV/SO, SVA
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Materialet är framtaget i syfte till vårdnadshavare som önskar stödja sina barn. SVA och elever i högre ålder kan vara behjälpta av sammanställningen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.