3

Lektion : Excel Tärningssumma

Författare: Per Herkel
Datum: 8 maj
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Övrigt, Datakunskap
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Kalkylprogram

Beskrivning

En övning i Excel baserat på summan av två sexsidiga tärningar.

Förslag på lektionsupplägg

Man kan med fördel inleda med ett spel gruppvis om 2-3 elever. Var och en har 20 brickor att satsa på olika tärningssummor (2-12). Därefter slår de tärningarna 20 gånger tillsammans där den som har någon bricka kvar på tärningssumman får brickan som en poäng istället. Efter 20 kast med tärningarna bryter man och korar den som har flest poäng som vinnare. Alternativt spelar man till någon har blivit av med alla sina brickor. Det handlar alltså om att försöka gissa hur många utav varje tärningssumma

Övningen i Excel är tänkt att dels öva i just användande av kalkylprogram och dels ge en förståelse för att sannolikheten inte behöver vara jämnt fördelad utan kan exempelvis vara normalfördelad.

Material

Två sexsidiga tärningar per 2-3 elever.

Dator med Excel. :)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.