9

Lektion : App för engelsk läs- och skrivträning

Författare: Ellinor Wikman
Datum: 8 maj
Senast uppdaterad: 15 juli
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: App för engelsk läs- och skrivträning

Beskrivning

För att hjälpa eleverna att våga utrycka sig i skrift på engelska har Jenny Forsberg skapat en app där elever med hjälp av text och emoji kan lära sig nya ord och sedan själv använda dem.

Vid varje tillfälle en elev använder appen skapas en ny sagostart på engelska där eleverna först kan läsa och sedan skriva. Den skrivna texten inspirerar eleverna om hur se själva kan formulera sig på engelska. För att ytterliga inspirera visas även emoji som bekrivs med engelska ord.

När de skrivit färdigt en saga kan de enkelt dela den med sin lärare genom att tex maila den eller skicka den som ett meddlande.

För att lättare kunna individanpassa kan texterna som skapas väljas i två olika svårighetsgrader: lång och kort saga. Om man vill ha ytterligare stöd för förståelsen kan man först välja att skapa sagor på svenska.

Appen är helt kostnadsfri och under utveckling. 

Appen finns både för Android och iPad/iPhone

Den finns på Appstore:

https://apps.apple.com/se/app/magic-fairy-tales/id1507429090

Appen är under utveckling och finns för Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Magic.FairyTale

Markera den app du vill använda, klipp ut och klistra in i din webläsare.

Det finns exempel på en engelska saga när du klickar på "Ladda ner lektionsfil".


Eftersom appen är under utveckling tar jag tacksamt emot pedagogiska tips och ideer på mail: fors1@hotmail.com eller direkt i detta forum.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.