11

Lektion : Läsförståelseprov - argumentation i insändare

Författare: Per Danielsson
Datum: 7 april
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Prov

Beskrivning

Här kommer ett bra läsförtåelseprov jag har gjort till mina elever.

Korta texter som innehåller mycket arguemtion man ska leta i texterna och svara på. 

/ Per     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.