2

Lektion : Människokroppen - distansarbete

Författare: Anne Lucero
Datum: 3 april
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, NO
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: distansundervisning

Beskrivning

Jag ville ge eleverna möjligheten att göra ett grupp-projekt online när vi inledde distansundervisning pga Corona-krisen. 

I arbetet ville jag dels vara noga med att varje elev hade likvärdiga kunskaper om kroppen och hälsa efter projektet, dels fick chansen att arbeta ihop (om än på distans) och skapa presentationer.

Därför satte jag ihop detta paket - en omarbetning av ett grupp-projekt anpassat för klassrumsundervisning.

Jag har chatten öppen på varje lektion. På vår skola såg vi till att distansundervisningen skedde parallellt med vanliga schemat. Vilket var en förutsättning för att eleverna skulle kunna göra gruppuppgiften (presentationen)

Jag gav även eleverna olika metoder i hur man kan göra presentationer digitalt, alltifrån låtar till tidningsartiklar. Det materialet finns inte med här.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.