0

Lektion : Religionsbiografi för google classroom

Författare: Max Mattsson
Datum: 23 mars
Ämnen: SV/SO, Religion, SO, Svenska
År: Grundskola år 4–7
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

En fördjupningsuppgift i Religion och de fem världsreligionerna. När man gått igenom religionerna får eleverna välja en nyckelperson/gud inom en av religionerna och skriva en biografi om den valde personen. Upgiften inkluderar också egna tankar om personen och religionen. Ett bra avslut för arbetsområdet. Allt anpassat för Goggle Classroom    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.