12

Lektion : Jag kan.... vad kan du göra?

Författare: Maria Jönsson
Datum: 14 februari
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 1–4
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Läskort för att träna verb och att fråga och svara. Dela ut kort och turas om att läsa och fråga varandra. "Jag kan sjunga. Vad kan du göra?"

Ingen särskild ordning på korten, alltså ingen "orm".

Fortsätt gärna träna frågekonstruktionen med att byta ut "kan" mot "vill", "ska" etc.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.