9

Lektion : Ordföljd i frågor, frågeord och hjälpverb

Författare: Valentina Cedernil
Datum: 10 februari
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Exempel och övningar

Beskrivning

Exempel med bildstöd och övningar på ordföljd som börjar med frågeord och har hjälpverb.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.