5

Lektion : Omvänd ordföljd, tid

Författare: Valentina Cedernil
Datum: 10 februari
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Exempel och övningar

Beskrivning

Exempel med bildstöd och övningar på omvänd ordföljd som börjar med tid.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.