6

Lektion : Rak ordföljd

Författare: Valentina Cedernil
Datum: 10 februari
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Exempel och övningar

Beskrivning

Rak ordföljd med färg och bildstöd. Exempel och övningar    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.