2

Lektion : Livsfrågor

Författare: Anna Liljeberg
Datum: 4 februari
Ämnen: SV/SO, SO
År: Grundskola år 2–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleverna fick läsa frågorna, fundera och skriva sina svar i en skrivbok.

Innan de fick frågorna hade vi samtalat och funderat kring olika livsfrågor. Vi arbetade med en del motsatfrågor. Tillexempel: hur är det som barn att leva i ett land där det är krig? Hur är det som barn att leva i ett land där det är fred? 

Innan arbetet med livsfrågor hade vi även arbetat med barnkonventionen.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.