1

Lektion : Sva3 Mrs Dalloway

Författare: Lisa Sandberg
Datum: 29 januari
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Jag har läst Virginia Woolfs Mrs Dalloway med min Sva3-grupp, i Vilja förlags bearbetade version (nivå XXL). 

Arbetsområdet har tagit tio lektioner. Vi har läst boken på lektionstid, diskuterat och även debatterat, och eleverna har visat stort engagemang. Den lättlästa texten gynnar särskilt de mest lässvaga eleverna och banar väg för utmanande diskussioner om psykisk ohälsa, kärlek och homosexuella relationer.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.