5

Lektion : Skriva om olika länder- mall med bild/teckenstöd

Författare: Konstantina Kemou
Datum: 20 januari
Ämnen: SV/SO, Geografi, SO
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Mall för fakta

Beskrivning

Mall för att skriva fakta om olika länder med bild och teckenstöd för särskola, elever i tidigt nivå eller nyanlända.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.