3

Lektion : Digitala ord och begrepp

Författare: Anette Edvardsson
Datum: 20 januari
Ämnen: SV/SO, SVA, Övrigt, Datakunskap
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Planering SFI

Beskrivning

Här ett förslag till lektionsplanering om digitala ord och bergepp som kan genomföras i klassrummet eller fjärrundervisas. Eleverna får möjlighet att prova digitala lärresurser för att förstärka inlärningen. (Vid vissa delar av planeringen används betaltjänster.) En lektionsplanering tänkt att utöka det digitala ordförrådet för eleverna och deras kunskaper kring digitala ord och begrepp samt medier. Lektionen kan göras som förberedande inför t ex undervisning om källkritik.

Mål (SFI) Ges språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utvecklar förmågan att förhålla sig till information från olika källor

Aktiviteter

Uppföljande diskussion och "glosförhör"    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.